Bartram & Skakkebæk er et konsulentfirma, som jeg har etableret sammen med en tidligere forretningspartner, Carsten Skakkebæk. Vi tilbyder forretningsudvikling for de virksomheder, der har skarpt fokus på lønsomhed.

For et par kunder arbejder vi primært med strategisk sparring – men ellers udfører vi hovedsageligt opgaver i to retninger af taktisk karakter: Enten arbejder vi på at hæve toplinjen eller reducere omkostningerne. Vi laver med andre ord forretningsudvikling efter fortjeneste.

 

For at det ikke bare skal være en floskel, har vi bestræbt os på at effektivisere arbejdet i et omfang, der har krævet nye samarbejdsformer og it-understøttede værktøjer. Eksempelvis råder vi over et såkaldt business intelligence program, der arbejder med eksterne data samt dialog med brugeren om væsentlige konkurrencemæssige forhold. Med dette kan vi fremlægge en analyse over virksomhedens kritiske tilstande med negativ indflydelse på bundlinjen samt en plan for hvordan de kan afhjælpes. Det kan vi gøre på ganske kort tid, så vi kan komme i gang med de løsninger, der skal forbedre kundens situation.

Til brug for udarbejdelse af løsningerne har vi etableret et netværk af samarbejdspartnere på flere kontinenter. Her kan vi fx outsource grafiske arbejder, programmering inden for hjemmesider, produktion af apps og meget andet. Er problemstillingerne af organisatorisk karakter eller af finansiel art, så stiller vi med et hold af danske kapaciteter, der løser problemerne, så godt forholdene tillader det. Og når opgaven er løst, så er vi ude igen. Netop det at kunderne ikke hænger på store faste omkostninger men alligevel har adgang til stor ekspertise er forhold, der tæller i en tid hvor omstillingsevne og faste lave omkostninger er blevet en overlevelsesfaktor.

Se mere her