Skovens historie

Dansebjerg Skov – beliggende Dansebjergvej, 6622 Bække – blev etableret af Jens Schelde omkring 1901. Skoven forblev i familien Scheldes eje indtil jeg overtog den i 2013. Det er en typisk skov på den Midtjyske Højderyg, hvor områdets højeste punkt på 74 m ligger inde i skoven. Hovedparten  af skoven er rejst i begyndelsen af 1900-tallet på tidligere lyngklædt hede nær Hærvejen. Efter 2. Verdenskrig blev den sydlige del af skoven rejst på arealet syd for Dansebjergvej. Skoven blev i 1999 hårdt ramt af jule-orkanen, der lagde omkring halvdelen af træerne ned. Nyplantning efter orkanen har i dag skabt en sammenhængende skov med en fordeling på løv- og nåletræ på henholdsvis 63 og 37 pct. Den yngste beplantning er fra 2003 og præget af birk, eg og bøg mens der i den ældre del af skoven også er egetræer med omkring 80 år på roden. Mest karakteristisk er nok de tårnhøje Douglasgraner med en højde på 30-40 meter. Ellers er der også nåletræer på række som i enhver anden produktionsskov. Stormen Bodil i december 2013 var forholdsvis mild ved skoven. En snes træer i skovens yderkant blev dog ramt. Stormen Gorm i 2015 væltede ingen træer.

Skovens økonomi og brændesalg

Det primære sigte med skovdrift er at producere gavntræ – til bygningstømmer eller til møbelindustrien. Det giver den højeste afregning pr. rummeter. Men nødvendig udtynding undervejs samt vejrguderne producerer store mængder af træ i mindre dimensioner, der kun kan anvendes til opvarmning – enten som egentlige brændestykker eller som flis. Den stigende brug af dette CO2 neutrale brændsel har lagt en stabil bund under skovejernes økonomi. Salg af brænde i Dansebjerg Skov er til følgende priser pr. rummeter:

Selvsankning

Nåletræ:    kr. 200,-           Løvtræ:      kr. 250,- (birk)

Klar til afhentning opskåret på en meters længde og en diameter på 5-25 cm

Nåletræ:    kr. 450,-           Birketræ:   kr. 550,-

Priserne er inklusiv moms og ved afhentning i skov. Kontakt tlf. 2486 1505. Eller skriv en kort besked under “Kontakt”.

Dansebjerg Skov Rødgran